3d yazıcı nozzle temizleme filamenti
1,75 mm
100 gr vakumlu ambalaj